Μορφολογική και λειτουργική συγκριτική μελέτη των γευστικών υποδοχέων της γλώσσας σε βλάβες της γευστικής λειτουργίας

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2011 (EL)
Morphological and functional comparative study of taste receptors of the tongue in patients with taste disturbances
Μορφολογική και λειτουργική συγκριτική μελέτη των γευστικών υποδοχέων της γλώσσας σε βλάβες της γευστικής λειτουργίας

Παυλίδης, Παύλος

Ηλικία
Ενδοσκόπηση εξ' επαφής
Smokers
Captopril
Diabetes mellitus
Ηλεκτρογευσιομετρία
Chemogustometry
Γευστικές διαταραχές
Contact endoscopy
Καπτοπρίλη
Χημική γευσιομετρία
Taste disturbances
Σακχαρώδης διαβήτης
Κάπνισμα
Electrogustometry
Age

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2011


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.