Μορφολογική και λειτουργική συγκριτική μελέτη των γευστικών υποδοχέων της γλώσσας σε βλάβες της γευστικής λειτουργίας

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2011 (EN)
Morphological and functional comparative study of taste receptors of the tongue in patients with taste disturbances
Μορφολογική και λειτουργική συγκριτική μελέτη των γευστικών υποδοχέων της γλώσσας σε βλάβες της γευστικής λειτουργίας

Παυλίδης, Παύλος

Ηλικία
Ενδοσκόπηση εξ' επαφής
Smokers
Captopril
Diabetes mellitus
Ηλεκτρογευσιομετρία
Chemogustometry
Γευστικές διαταραχές
Contact endoscopy
Καπτοπρίλη
Χημική γευσιομετρία
Taste disturbances
Σακχαρώδης διαβήτης
Κάπνισμα
Electrogustometry
Age

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2011


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)