Μορφολογική και λειτουργική συγκριτική μελέτη των γευστικών υποδοχέων της γλώσσας σε βλάβες της γευστικής λειτουργίας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
Morphological and functional comparative study of taste receptors of the tongue in patients with taste disturbances
Μορφολογική και λειτουργική συγκριτική μελέτη των γευστικών υποδοχέων της γλώσσας σε βλάβες της γευστικής λειτουργίας

Παυλίδης, Παύλος

Ηλικία
Ενδοσκόπηση εξ' επαφής
Smokers
Captopril
Diabetes mellitus
Ηλεκτρογευσιομετρία
Chemogustometry
Γευστικές διαταραχές
Contact endoscopy
Καπτοπρίλη
Χημική γευσιομετρία
Taste disturbances
Σακχαρώδης διαβήτης
Κάπνισμα
Electrogustometry
Age

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)