Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΑ BOTRYTIS CINEREA, PERS ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΡΠΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ "HAYWARD" ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΘΕ...

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
THE ROLE OF BOTRYTIS CINEREA PERS, FUNGUS IN THE PRODUCTION AND THE BIOSYNTHESIS OF ETHYLENE DURING THE STORAGE OF KIWIFRUIT C.V. "HAYWARD " AT REDUCED TEMPERATURE AND LOW OXYGEN CONCENTRATION
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΑ BOTRYTIS CINEREA, PERS ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΡΠΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ "HAYWARD" ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΘΕ...

ΝΙΚΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

IN ORDER TO STUDY THE ROLE OF B. CINEREA, PERS, FUNGUS IN THE POSTHARVEST LIFE OF KIWIFRUIT THE FOLLOWING STUDIES WERE MADE: A) THE ETHYLENE PRODUCTION INVITRO AND IN VIVO B)THE EFFECT OF TEMPERATURE IN THE GROWTH RATE OF FUNGUS AND ETHYLENE PRODUCTION C)THE EFFECT OF REDUCED O2 AND INCREASED CO2 IN THE GROWTH RATE OF FUNGUS AND THE PRODUCTION OF FERMENTATION PRODUCTS AND D) THE BIOSYNTHESIS OF ETHYLENE. AS A CONCLUSION FROM THIS STUDY WERE THE FOLLOWING: A) THE BOTRYTIS IN VITRO DOES NOT PRODUCE ETHYLENE, WHILE THE ETHYLENE PRODUCTION IN VIVO IS CONSIDERABLE EVEN AT VERY LOW TEMPERATURE (-2"C) B) THE BOTRYTIS SEEMS TO INDUCE ETHYLENE PRODUCTION IN KIWIFRUIT TISSUE C) THE CONDITIONS 100% N2 OR 30% CO2 WHILE REDUCES CONSIDERABLY THE GROWTH RATE OF FUNGUS, HOWEVER ACCUMULATED HIGH CONCENTRATIONS OF ACETALOEHYDE AND ETHANOL IN KIWIFRUIT TISSUE AND D) THE BIOSYNTHESIS FOLLOWS THE PATHWAY: METHIONINE->SAM->ACC->C2H4.
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ B.CINEREA, PERS. ΣΤΗ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ: Α) Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ IN VITRO ΚΑΙ IN VIVO Β) Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Γ) Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΧΑΜΗΛΟΥ Ο2 ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΥ CO2 ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΕΤΑΛΔΕΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΑ ΚΑΙ Δ) Η ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ. ΣΑΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ: Α) Ο BOTRYTIS IN VITRO ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΕΙ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΕΝΩ IN VIVO Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ -2"C Β) Ο ΜΥΚΗΤΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΑΓΕΙ ΤΟΝ ΙΣΤΟ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Γ) ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 100% Ν2 Η 30% CO2 ΠΕΡΙΟΡΙΣΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟΝ BOTRYTIS ΟΜΩΣ ΕΔΩΣΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΚΕΤΑΛΔΕΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ Δ) Η ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑ: ΜΕΘΕΙΟΝΙΝΗ->SAM->ACC->C2H4.

Αιθυλένιο
Oxygen
Temperature
ΒΟΤΡΥΤΗΣ
ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ
Θερμοκρασία
Ethylene
KIWIFRUIT
Biosynthesis
Βιοσύνθεση
BOTRYTIS
Οξυγόνο

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.