Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
DEMOGRAPHIC ASPECTS OF INCOME DISTRIBUTION

ΜΠΑΛΟΥΡΔΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑ, ΦΥΛΟ Κ.Α. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ. ΜΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΕΜΦΑΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.
MUCH OF THE LITERATURE ASSUMES THAT INCOME DISTRIBUTION, POVERTY AND DEMOGRAPHIC FACTORS ARE DISTINCT PHENOMENA; BUT IN REALITY, ANALYSIS OF THE INTERACTIONSBETWEEN INCOME DISTRIBUTION, POVERTY AND POPULATION IS COMPLICATED FURTHER BYTHE FACT THAT SOME DEMOGRAPHIC FACTORS ARE THEMSELVES DEFINIONALLY RELATED TO INCOME DISTRIBUTION. FERTILITY IS AN OBVIOUS EXAMPLE - IT MEASURES ONE ASPECT OF POVERTY OR INCOME DISTRIBUTION, WHILE DIRECTLY CONTRIBUTING TO POPULATIONGROWTH. OTHER SUCH ISSUES INCLUDE LIFE CYCLE EFFECTS AND THE ADJUSTMENT OF HOUSEHOLD INCOME MEASURES FOR FAMILY SIZE AND STRUCTURE.

Income distribution
Poverty
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ)
Labour market
ΑΝΙΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Aging
Φτώχεια
LOW FERTILITY
Γήρανση
ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994


Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Panteion University of Social and Political Sciences*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.