Μελέτη της έκφρασης των μορίων του εξωκυττάριου στρώματος στην ενδογενή και εξωγενή δερματική γήρανση

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2011 (EN)
Extracellular matrix molecules in intrinsic and extrinsic skin ageing
Μελέτη της έκφρασης των μορίων του εξωκυττάριου στρώματος στην ενδογενή και εξωγενή δερματική γήρανση

Τζέλλος, Θρασύβουλος

Proteoglycans
Υαλουρονικό οξύ
Εξωγενής δερματική γήρανση
Pharmacotherapy
Extracellular matrix molecules
17-β-οιστροδιόλη
Extrinsic skin ageing
Hyaluronan
Δερματική γήρανση
Φαρμακοθεραπεία
17-b-estradiol
Skin ageing
Intrinsic skin ageing
Ενδογενής δερματική γήρανση
Πρωτεογλυκάνες
Μόρια εξωκυτταρίου στρώματος

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2011


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)