Διερεύνηση βιοψυχοκοινωνικών παραγόντων σε συνάρτηση με το επίπεδο γλυκαιμίας σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και των δύο τύπων

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2012 (EN)
Evaluation of biopsychosocial factors associated with glycemic levels in patients with diabetes melittus of both types
Διερεύνηση βιοψυχοκοινωνικών παραγόντων σε συνάρτηση με το επίπεδο γλυκαιμίας σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και των δύο τύπων

Ανδρεουλάκης, Ηλίας

Glycemic control
Βιοψυχοκοινωνικοί παράγοντες
Diabetes mellitus
Depression
Ηλικία διάγνωσης
Παράγοντες κινδύνου
Risk factors
Adherence
Προσήλωση
Γλυκαιμική ρύθμιση
Age of diagnosis
Ψυχοπιεστικά γεγονότα ζωής
Σακχαρώδης διαβήτης
Biopsychosocial
Κατάθλιψη
Stressful life events

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2012


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)