Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΡΙΝΟΜΑΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΙΝΟΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1994 (EN)
THE CONTRIBUTION OF RHINOMANOMETRY TO THE RESPIRATORY ABILITY OF THE NOSE
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΡΙΝΟΜΑΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΙΝΟΣ

ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

RHINOMANOMETRY IS A METHOD OF MEASURING THE NASAL RESISTANCE. THIS IS ACCOMPLISHED BY MEASURING THE PRESSURE AND THE FLOW OF AIR IN THE NASAL CAVITY. THE CALCULATION OF THE NASAL RESISTANCE IS DONE, ACCORDING TO THE INTERNATIONALE BIBLIOGRAPHIE, AT A PRESSURE VALUE OF 150 PA. THE VALUES OF 0,045-0,310 FOR THE INSPIRATION AND 0,050-0,296 FOR THE EXPIRATION MUST BE CONSIDERED AS NORMAL.THE STATISTICAL ANALYSIS OF THE VALUES PRE AND POST-OPERATIVELY SHOWED STATISTICAL SIGNIFICANT DIFFERENCE (P < 0,001). THESE RESULTS WERE IN AGREEMENT WITH THE SUBJECTIVE IMPROVEMENT OF THE PATIENTS SYMPTOMS. THEREFORE, RHINOMANOMETRY IS A NECESSARY PROCEDURE FOR THE PATIENTS SELECTION FOR NASAL SEPTAL PLASTIC SURGERY AND FOR THE EVALUATION OF THE POST-OPERATIVE RESULTS.
Η ΡΙΝΟΜΑΝΟΜΕΤΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΙΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ. ΑΥΤΗ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΟΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ. Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΤΙΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΤΩΝ 150 ΡΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ 0,0045-0,310 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ ΚΑΙ 0,050-0,296 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΝΟΗ. ΑΥΤΕΣ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΡΑ /CM3.SEC-1. ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ, Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΕΙΞΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ Ρ < 0,001, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΡΙΝΟΜΑΝΟΜΕΤΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΡΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΡΙΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ.

Rhinomanometry
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΣ ΤΗΣ ΡΙΝΟΣ
ΡΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
NASAL RESISTANCE
Πλαστική ρινικού διαφράγματος
RESPIRATION ABILITY OF THE NOSE
Ρινομανομετρία
NASAL SEPTAL PLASTIC SURGERY

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1994


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
University of Ioannina*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)