Η αναίρεση του δόγματος της αναλογίας του όντος με βάση τα συγγράμματα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2012 (EN)
The reversal of the dogma of analogy of being according to the writings of St. Gregory Palamas
Η αναίρεση του δόγματος της αναλογίας του όντος με βάση τα συγγράμματα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά

Μαλάης, Χρίστος

Βαρλαάμ Καλαβρός
Theological symbolism
Uncreated light
Αναλογία του όντος
Θεολογικός συμβολισμός
Thomas Aquinas
Uncreated energies
Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς
Λόγοι των όντων
Analogy of being
Άκτιστο Φως
Άκτιστες ενέργειες
Θωμάς Ακινάτης
Barlaam Kalabrian
St. Gregory Palamas
The words-logoi of beings

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2012


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)