ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1994 (EN)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΚΑΡΥΔΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ-ΓΕΡΜΑΝΟΣ

THE POSSIBILITY OF USING PROTONS WITH ENERGY OF A FEW MEV FOR THE PRODUCTION OF MONOENERGETIC X-RAY BEAMS WITH APPLICATION TO THE X-RAY FLUORESCENCE ANALYSIS (XRF), WAS INVESTIGATED THEORETICALLY AND EXPERIMENTALLY. THE YIELD OF THE CHARACTERISTIC X-RAYS, PRODUCED WHEN A PURE TARGET IS BOMBARDED BY PROTONS, WAS CALCULATED (AT REFLECTION OR TRANSMISSION GEOMETRY) AND ITS DEPENDENCE ON VARIOUS EXPERIMENTAL PARAMETERS (PROTON ENERGY, ANGLE OF INCIDENCE) WAS STUDIED. AN EXPERIMENTAL ARRANGEMENT WITH SMALL INTERCOMPONENT DISTANCES (SOURCE-SAMPLE-DETECTOR) AND SUITABLE FOR SAMPLE IRRADIATION AND DETECTION OF THE FLUORESCENT X-RAYS IN VACUUM, WAS CONSTRUCTED. THE BACKGROUND PRODUCED IN THE SI(LI) DETECTOR BY THE Γ-RAYS, ORIGINATING FROM THE PRIMARY TARGET, WAS STUDIED AS A FUNCTION OF THE PROTON ENERGY, FOR THE PURPOSE OF FINDING AN OPTIMUM ENERGY. FOR CALIBRATION PURPOSES, A NUMBER OF THIN TARGETS WERE MADE AND THEIR THICKNESS WAS MEASURED EMPLOYING INDEPENDENT METHODS. ALSO, IN ORDER TO IMPROVE THE ACCURACY OF THE CALIBRATION PROCEDURE, THE EXACT THEORETICAL CALCULATION OF THE ENHANCEMENT OF THE XRF INTENSITY, DUE TO THE SCATTERING INSIDE THE SAMPLE OF EITHER THE EXCITING OR THE CHARACTERISTIC RADIATION, WAS PERFORMED. A SOFTWARE PROGRAM FOR THE QUANTITATIVE ANALYSIS OF HOMOGENEOUS SAMPLES WAS DEVELOPED,WHICH TAKE INTO ACCOUNT ALL SECOND ORDER CORRECTIONS TO THE XRF INTENSITY AND ALSO HAVING THE ADVANTAGE OF USING SIMULTANEOUSLY DATA FROM MANY X-RAY SOURCES. (ABSTRACT TRUNCATED)
ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΠΡΩΤΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΡΙΚΩΝ MEV ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΑΣ ΜΟΝΟΑΤΟΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ Χ ΟΤΑΝ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΝΙΑ ΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΕΝΑΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΠΗΓΗΣ-ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ. ΕΓΙΝΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥΣ (ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ) ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ Ο ΑΚΡΙΒΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΕΝΤΑΣΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΔΙΕΓΕΙΡΟΥΣΑ Η Η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ. ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ. (ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ)

ANALYTICAL APPLICATIONS
MONOENERGETIC X-RAY BEAMS
X-ray fluorescence (XRF)
Φθορισμός ακτίνων-Χ
PROTON BEAMS
ΜΟΝΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΔΕΣΜΕΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ
ΔΕΣΜΗ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
PIXRF, IXX, XSQR

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1994


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
National Technical University of Athens (NTUA)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)