Τραπεζικές χωρικές στρατηγικές: από το θησαυροφυλάκιο στα εναλλακτικά κανάλια διανομής

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2011 (EN)
Bank spatial strategies: from the vault to alternative delivery channels
Τραπεζικές χωρικές στρατηγικές: από το θησαυροφυλάκιο στα εναλλακτικά κανάλια διανομής

Παντελίδου, Όλγα

Space
Architecture
Banking law
Χρήματα
Αρχιτεκτονική
Τράπεζα
Τεχνολογία
Money
Alternative delivery channels
Εναλλακτικά κανάλια διανομής
Technology
Στρατηγική
Banks
Strategy
Τραπεζικό δίκαιο
Χώρος

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2011


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
National Technical University of Athens (NTUA)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)