Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
ΜΕΛΕΤΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Β ΚΟΥΑΡΚ ΣΤΟ LEP/ALEPH
STUDY OF RARE B QUARY DECAYS AT LEP/ALEPH

ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

A STUDY OF RARE B-MESON DECAYS OF THE TYPE B --> SΓ HAS BEEN PERFORMED IN THE S.M. OF ELECTROWEAK INTERACTIONS, FLAVOR-CHANGING NEUTRAL CURRENTS (FCFC) ARE FORBIDDEN AT THE TREE LEVEL, BUT MAY OCCUR AT THE ONE-LOOP LEVEL THROUGH SO-CALLED PENGUIN DIAGRAMS. USING THE DATA COLLECTED FROM ALEPH/LEP DETECTOR AT CERN A SEARCH FOR THE DECAYS B+- --> K*=-Γ, B0 --> K*0Γ, BS --> 0Γ HAS BEEN MADE. THE FOLLOWING UPPER LIMITS WERE DERIVED: BR(B+- --> K*+-Γ) < 9,5 Χ 10-4, 90% C.L. BR(B0 --> K*0Γ) < 1,4 X 10-4, 90% C.L. IN AGREEMENT WITH THE RESULTS OF CLEO AND ARGUS AND BR(BS --> 0Γ) < 4,1 X 10-4, 90% C.L. THE UPPER LIMIT FORTHE BS --> 0Γ WAS GIVEN FOR THE FIRST TIME. THE REACTION BS --> D-S Π+ WAS ALSO STUDIED AND ONE EVENT WAS FOUND. THIS RESULT COMBINED WITH THE RESULTS FROM OTHER BS HADRONIC DECAYS, LEADED TO THE FOLLOWING FIRST MEASUREMENT OF BS MASS: MBS = [S, 3686 +- 0,0056 (STAT) +- 0,0015 (SYS)] GEV/C2.
Η ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Β ΚΟΥΑΡΚ.ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ B --> SΓ, ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΥΣΕΩΣ (FCNC). ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΒΡΟΧΟΥ, ΓΝΩΣΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ PENGUIN. Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΙΝΕ ΜΕΣΩ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ: Β+- --> Κ*+-Γ, Β0 --> Κ*0Γ, ΒS -->0Γ. ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ALEPH ΣΤΟ LEP, ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ: BR(B+- --> K*+-Γ) < 9,5 Χ 10-4, 90% C.L. BR(B0 --> K*0 Γ) < 1,4 Χ 10-4, 90% C.L. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ CLEO ΚΑΙ ARGUS. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΒΡΕΘΗΚΕ ΤΟ ΟΡΙΟ: BR(BS --> 0Γ) < 4,1 Χ 10-4, 90% C.L. ΗΤΑΝ Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ BS --> D-S Π+, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΤΟΥ BS ΜΕΣΟΝΙΟΥ. Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΙΝΑΙ: MBS = [S, 3686 +- 0,0056 (STAT) +- 0,0015 (SYS)] GEV/C2.

PENGUIN
ΣΠΑΝΙΕΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ
Β ΚΟΥΑΡΚ
RARE DECAYS
B QUARK

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
National Technical University of Athens (NTUA)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.