Ερυθρόμορφη κεραμική από την Πέλλα: το τοπικό εργαστήριο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Red-fugure pottery from Pella: the local workshop
Ερυθρόμορφη κεραμική από την Πέλλα: το τοπικό εργαστήριο

Ακαμάτης, Νικόλαος

Ερυθρόμορφη κεραμική
Πέλλα
Αγγειογραφία
Μακεδονία
Vase painting
Lekanides
Red-figure pottery
Αττική
Attic
Λεκανίδες
Pella
Macedonia
Askoi
Ασκοί

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.