Ερυθρόμορφη κεραμική από την Πέλλα: το τοπικό εργαστήριο

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
Red-fugure pottery from Pella: the local workshop
Ερυθρόμορφη κεραμική από την Πέλλα: το τοπικό εργαστήριο

Ακαμάτης, Νικόλαος

Ερυθρόμορφη κεραμική
Πέλλα
Αγγειογραφία
Μακεδονία
Vase painting
Lekanides
Red-figure pottery
Αττική
Attic
Λεκανίδες
Pella
Macedonia
Askoi
Ασκοί

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)