Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1993 (EL)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
AUTOMOTIVE EXHAUST CATALYTIC CONVERTER DESIGN

ΨΥΛΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΙΑΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΟΥ CO ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΤΗ PT/RH ΣΕ Γ-ΑΛΟΥΜΙΝΑ. ΕΚΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΜΑΖΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ CO ΚΑΙ NO ΣΕ Ν2 ΣΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ. ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ ΕΠΙΣΗΣ, ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ PT/RH. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ, ΟΠΟΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ, Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ'ΟΨΙΝ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.
THIS WORK INCLUDES EXPERIMENTAL RESOLUTION OF THE KINETIC RATE EQUATIONS FOR CATALYTIC CO OXIDATION AND NO REDUCTION USING PT/RH OVER Γ-ALUMINA MONOLITHIC CATALYST. THE EXTERNAL MASS TRANSFER COEFFICIENT WAS ESTIMATED AND THE EFFECTIVE DIFFUSION COEFFICIENTS OF CO AND NO IN N2 INSIDE THE POROUS CATALYST WERE RESOLVED. A MATHEMATICAL MODEL WAS DEVELOPED FOR MONOLITH CONVERTER AND THE SIMULATION WAS MADE FOR A RANGE OF OPERATING CONDITIONS. FURTHERMORE, WE HAVE PROVED THAT THE USE OF AN AXIAL PARABOLIC CATALYST DISTRIBUTION IMPROVES THE CONVERTER EFFICIENCY FOR THE SAME QUANTITY OF PRECIOUS METAL UTILIZED AND THE EXISTENCE OF AN OPTIMUM CATALYST PARABOLIC DISTRIBUTION. THE DESIGN OF CATALYTIC CONVERTER WAS COMPLETED WHEN GEOMETRY, AMOUNT AND DISTRIBUTION OF CATALYSTWERE CALCULATED; ASSOCIATED WITH LEGAL RESTRICTIONS AND OPERATING CONDITIONS OF AUTOMOBILE'S INTERNAL COMBUSTION ENGINE.

Design
Exhaust
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
AUTOMOTIVE
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΣ
Catalytic
Μετατροπέας
Καυσαέρια
Σχεδιασμός
CONVERTER

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1993


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
National Technical University of Athens (NTUA)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.