Ο νομικός ρεαλισμός στο έργο του Roscoe Pound

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2012 (EN)
Legal realism in Roscoe Pound's work
Ο νομικός ρεαλισμός στο έργο του Roscoe Pound

Δίγκας, Ιωάννης

Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη του Νομικού Ρεαλισμού στο έργο του Roscoe Pound. Εξετάσαμε τις συνθήκες της διαμόρφωσης της πρώιμης ρεαλιστικής νομικής σκέψης, στο πλαίσιο της κοινωνιολογικής θεωρίας του δικαίου του Pound, παραθέτοντας, αρχικά, πλούσια βιογραφικά στοιχεία για τον σπουδαίο νομικό. Στη συνέχεια περιγράψαμε την αντίδρασή του στο νομικό φορμαλισμό και την ανάπτυξη της πολεμικής του στη νομική τυποκρατεία που χαρακτήριζε το αμερικανικό νομικό σύστημα στις αρχές του 20ου αιώνα. Ακόμη μελετήσαμε κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις από την αμερικανική νομολογία εκείνης της ιστορικής περιόδου. Αναλύσαμε επίσης τα βασικά χαρακτηριστικά της νομικής θεωρίας του Pound καθώς και τις βασικές του διαφορές με τους νομικούς ρεαλιστές. Ασχοληθήκαμε εκτεταμένα με την ιστορική του δημόσια αντιπαράθεση με τον Karl Llewellyn καθώς αυτή αποτέλεσε ορόσημο για τη σχέση του Pound με το Νομικό Ρεαλισμό.
The aim of the present thesis was the study of Legal Realism in Roscoe Pound’s work. We examined the circumstances of formation of the early realistic legal thought, into the framework of Pound’s Sociological Jurisprudence, indicating, at first, many biographic information for the great scholar. Then we described his reaction to the Legal Formalism and the development of his struggle against legal ritualism that characterized the American legal system at the beginning of the twentieth century. Furthermore, we studied some characteristic cases from the American courts of this particular historic period. We also analyzed the basic characteristics of Pound’s theory of law and the main differences between his thought and the thought of legal realists. Furthermore, we treated at great length the public controversy that Pound and Karl Llewellyn were engaged in because that was a landmark for the relation between Pound and legal realists.

Νεορεαλιστές
Αμερικάνικο δίκαιο
Sociology and law
Κοινοδίκαιο
Νομικός ρεαλισμός
Κοινωνιολογική θεωρία του δικαίου
Commonlaw
Pound Roscoe
Sociology of law
Πάουντ Ρόσκο
Κοινωνιολογία και δίκαιο
Sociological jurisprudence
Americal law
Newrealists
Κοινωνιολογία του δικαίου
Legal realism


Greek

2012


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)