Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος υποστήριξης της διάγνωσης επιχρισμάτων θυρεοειδούς δεδομένων βιοψίας με λεπτή βελόνη FNA με χρήση εξελιγμένων μεθόδων εξόρυξης δεδομένων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2012 (EN)
Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος υποστήριξης της διάγνωσης επιχρισμάτων θυρεοειδούς δεδομένων βιοψίας με λεπτή βελόνη FNA με χρήση εξελιγμένων μεθόδων εξόρυξης δεδομένων

Ζούλιας, Εμμανουήλ

Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα
K-nearest neighborhood
Ανοσοποιητικά συστήματα
Μηχανές διανυσμάτων στήριξης
Βιοψία θυρεοειδούς δια λεπτής βελόνης
Κ-πλησιέστερου γείτονα
Support vector systems
Σύστημα υποβοήθησης ιατρικών αποφάσεων
Majority vote
Δέντρα αποφάσεων
Data mining
FNA biopsy
Εξόρυξη δεδομένων
Immune systems
Feature Selection
Neural networks
Medical decision support system
Decision trees
Μέθοδος πλειοψηφικού κανόνα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2012


Πανεπιστήμιο Πατρών
University of Patras*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)