Μελέτη, σχεδιάση και ανάπτυξη συστήματος για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε χρόνιες παθήσεις, με την ενσωμάτωση αναγνώρισης της φυσικής δραστηριότητας και τη χρήση τεχνολογιών τηλεματικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Μελέτη, σχεδιάση και ανάπτυξη συστήματος για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε χρόνιες παθήσεις, με την ενσωμάτωση αναγνώρισης της φυσικής δραστηριότητας και τη χρήση τεχνολογιών τηλεματικής

Κουρής, Ιωάννης

Τεχνολογίες τηλεματικής
Δίκτυα αισθητήρων
Ενσύρματα δίκτυα
Ασύρματα δίκτυα
Αναγνώριση φυσικής δραστηριότητας
Αναγνώριση προτύπων

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


Πανεπιστήμιο Πατρών
University of Patras*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.