Μελέτη, σχεδιάση και ανάπτυξη συστήματος για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε χρόνιες παθήσεις, με την ενσωμάτωση αναγνώρισης της φυσικής δραστηριότητας και τη χρήση τεχνολογιών τηλεματικής

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2012 (EN)
Μελέτη, σχεδιάση και ανάπτυξη συστήματος για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε χρόνιες παθήσεις, με την ενσωμάτωση αναγνώρισης της φυσικής δραστηριότητας και τη χρήση τεχνολογιών τηλεματικής

Κουρής, Ιωάννης

Τεχνολογίες τηλεματικής
Δίκτυα αισθητήρων
Ενσύρματα δίκτυα
Ασύρματα δίκτυα
Αναγνώριση φυσικής δραστηριότητας
Αναγνώριση προτύπων

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2012


Πανεπιστήμιο Πατρών
University of Patras*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)