ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ DIESEL

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1990 (EN)
AUTOMATIC AIR QUALITY MONITORING IN DIESEL-POWERED UNDERGROUND MINES
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ DIESEL

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΕΥΕΛΙΚΤΟΥΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ, ΙΔΙΩΣ, ΤΩΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΣΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΩΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΝΟΗΘΗΚΕ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΟΣ ΝΤΙΖΕΛΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ CO ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ "ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ" ΩΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ.
THE BASIC OBJECTIVE OF THE THESIS IS THE STUDY OF THE OPERATION AND THE CAPABILITIES OF MODERN MINE VENTILATION MONITORING SYSTEMS WITH SPECIAL EMPHASIS TO THE INTENSE USE OF VARIOUS DIESEL-POWERED EQUIPMENT. TOWARDS THE ABOVE AIM, AN AUTOMATIC AIR QUALITY MONITORING SYSTEM HAS BEEN DESIGNED AND DEVELOPED, DURING THE RESEARCH WORK, ADAPTED TO THE REQUIREMENTS OF AN UNDERGROUND BAUXITE MINES. THE OPTIMIZATION OF THE USE OF THE SYSTEM FOR MONITORING THE GASEOUS AND PARTICULATE SUBSTANCES OF DIESEL EXHAUST WAS CONSIDERED OF PARAMOUNT IMPORTANCE. THE PRIMARY GOAL WAS THE CONTROL OF THE ATMOSPHERE QUALITY ON THE BASIS OF THE CRITERION EXPRESSED BY THE AIR QUALITY INDEX (AQI) THROUGH THE MINIMIZATION OF THE POLLUTANTS UNDER MONITORING. A PROTOTYPE METHOD, BASED ON THE INTRODUCED TERM OF THE "MEAN TIME-WEIGHTED AIR QUALITY INDEX" (AQIDT), AND ON THE MEASUREMENTS OF CO AND PM CONCENTRATIONS, WAS DEVELOPED.

AUTOMATIC MONITORING
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
MINE VENTILATION
UNDERGROUND MINES
ΑΕΡΙΣΜΟΣ-ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
ΡΥΠΑΝΤΕΣ DIESEL
ΥΠΟΓΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ
DIESEL-POWERED MINES

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1990


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
National Technical University of Athens (NTUA)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)