Ο ρόλος του σηματοδοτικού μονοπατιού Wnt (Wnt signaling pathway) στη ρύθμιση του πολλαπλασιασμού και της καρδιομυογενούς διαφοροποίησης των καρδιακών κυττάρων SP (cardiac side population cells)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
The role of Wnt signaling in the regulation of the proliferation capacity and the cardiomyogenic differentiation of cardiac side population cells (CSP cells)
Ο ρόλος του σηματοδοτικού μονοπατιού Wnt (Wnt signaling pathway) στη ρύθμιση του πολλαπλασιασμού και της καρδιομυογενούς διαφοροποίησης των καρδιακών κυττάρων SP (cardiac side population cells)

Οικονομόπουλος, Άγγελος
Oikonomopoulos, Angelos

Heart failure
Myocardial infarction
Wnt signaling pathway
Καρδιακό έμφραγμα
Cellular proliferation
Κύτταρα πλευρικού πληθυσμού της καρδιάς
Καρδιακή ανεπάρκεια
Πρόδρομα καρδιακά κύτταρα
Cardiac stem / progenitor cells
Σηματοδοτικό μονοπάτι Wnt
Κυτταρικός πολλαπλασιασμός
Cardiac side population cells (CSP)
Αναγέννηση καρδιακού ιστού
Cardiac regeneration
Κυτταρική διαφοροποίηση
Cellular differentiation

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Αγγλική γλώσσα

2011


University of Crete (UOC)
Πανεπιστήμιο Κρήτης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.