Ο ρόλος του σηματοδοτικού μονοπατιού Wnt (Wnt signaling pathway) στη ρύθμιση του πολλαπλασιασμού και της καρδιομυογενούς διαφοροποίησης των καρδιακών κυττάρων SP (cardiac side population cells)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
The role of Wnt signaling in the regulation of the proliferation capacity and the cardiomyogenic differentiation of cardiac side population cells (CSP cells)
Ο ρόλος του σηματοδοτικού μονοπατιού Wnt (Wnt signaling pathway) στη ρύθμιση του πολλαπλασιασμού και της καρδιομυογενούς διαφοροποίησης των καρδιακών κυττάρων SP (cardiac side population cells)

Οικονομόπουλος, Άγγελος
Oikonomopoulos, Angelos

Heart failure
Myocardial infarction
Wnt signaling pathway
Καρδιακό έμφραγμα
Cellular proliferation
Κύτταρα πλευρικού πληθυσμού της καρδιάς
Καρδιακή ανεπάρκεια
Πρόδρομα καρδιακά κύτταρα
Cardiac stem / progenitor cells
Σηματοδοτικό μονοπάτι Wnt
Κυτταρικός πολλαπλασιασμός
Cardiac side population cells (CSP)
Αναγέννηση καρδιακού ιστού
Cardiac regeneration
Κυτταρική διαφοροποίηση
Cellular differentiation

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

English

2011


University of Crete (UOC)
Πανεπιστήμιο Κρήτης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)