Μελέτη λεπτών υμενίων και νανοδομών σε ηλεκτροχημικά δυναμικά συστήματα με μη γραμμική απόκριση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Thin films and nanostructires in electrochemical systems with non linear dynamical response
Μελέτη λεπτών υμενίων και νανοδομών σε ηλεκτροχημικά δυναμικά συστήματα με μη γραμμική απόκριση

Κουρουζίδου, Μαριάννα

Παθητικοποίηση σιδήρου σε πυκνό νιτρικό οξύ
Mott-Schottky analysis
Αντιδιαβρωτικές ιδιότητες πολυανιλίνης
Passivation of iron in concentrated nitric acid
Stainless steel and polyaniline thin films
Ημιαγωγικές ιδιότητες οξειδίων
Φασματοσκοπία ηλεκτροχημικής εμπέδησης
Ανάλυση Mott-Schottky
Παράδοξο του Faraday
Oxide semiconducting properties
Anticorrosive properties of polyaniline
Ανοξείδωτος χάλυβας και λεπτά υμένια πολυανιλίνης
Ηλεκτροχημικές ταλαντώσεις
Electrochemical oscillations
Faraday's paradox
Electrochemical impedance spectroscopy

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.