Ποιοτική ανάλυση της ασφαλιστικής αγοράς Β. Ελλάδας με χρήση σχεσιακών βάσεων δεδομένων(RDBMS) και δομημένης γλώσσας ερωταποκρίσεων(SQL)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1999 (EN)
Ποιοτική ανάλυση της ασφαλιστικής αγοράς Β. Ελλάδας με χρήση σχεσιακών βάσεων δεδομένων(RDBMS) και δομημένης γλώσσας ερωταποκρίσεων(SQL)

Κουτσουπιάς, Νίκος

RELATIONAL DATA BASE MANAGEMENT SYSTEMS (RDBMS)
Βάσεις δεδομένων
Βόρεια Ελλάδα
Ασφαλιστική αγορά
SQL

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1999


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
University of Macedonia Economic and Social Sciences*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)