Γεωγραφικό έμπειρο και πολυκριτήριο σύστημα για την ανάλυση του αστικού χώρου και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1999 (EN)
Γεωγραφικό έμπειρο και πολυκριτήριο σύστημα για την ανάλυση του αστικού χώρου και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων

Συλλαίος, Γεώργιος

GIS
Urban space
Analysis of geographic data
Ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ)
DesMarket
Αστικός χώρος

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1999


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
University of Macedonia Economic and Social Sciences*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)