Οι φυσικές επιστήμες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης: η αξιοποίηση άρθρων επιστήμης του τύπου στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών από εκπαιδευτικούς: μελέτες περίπτωσης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2013 (EN)
Science in the mass media: the use of press science articles in science classroom by teachers: case studies
Οι φυσικές επιστήμες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης: η αξιοποίηση άρθρων επιστήμης του τύπου στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών από εκπαιδευτικούς: μελέτες περίπτωσης

Μαντζουρίδης, Δημήτριος

Communication codes
Ways of transforming press science into educational material
Αξιοποίηση άρθρων επιστήμης του τύπου στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών
Popularized of science
Διδακτική φυσικών επιστημών
Εκλαΐκευση φυσικών επιστημών
Κώδικες επικοινωνάς
Μετασχηματισμός άρθρων επιστήμης του τύπου σε εκπαιδευτικό υλικό
Press science articles in science classroom
Κριτήρια αξιολόγησης άρθρων επιστήμης του τύπου
Εκλαϊκευμένα άρθρα επιστήμης του τύπου
Evaluation criteria for selection science articles
Popularized press science articles
Εκπαιδευτικό υλικό, φύλλα εργασίας
Teaching science
Educational material, worksheets

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2013


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)