Ανάπτυξη και εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων σε τραπεζικό περιβάλλον στα πλαίσια των νέων οικονομικών συνθηκών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Mathematical models in banking sector in the context of the new economy
Ανάπτυξη και εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων σε τραπεζικό περιβάλλον στα πλαίσια των νέων οικονομικών συνθηκών

Μαύρη, Μαρία

Survival analysis
Online banking
Ηλεκτρονική τραπεζική
Εναλλακτικά δίκτυα διανομής
Απόδοση δικτύου τραπεζικών υποκαταστημάτων
Bank performance
Alternative distribution channels
Βελτιστοποίηση
Εκτίμηση κύκλου ζωής πελάτη τράπεζας
Optimization
Ανάλυση επιβίωσης
Churn behavior

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


Athens University Economics and Business (AUEB)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.