ΟΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΗΧΗΤΙΚΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΛΩΡΟΠΡΟΜΑΖΙΝΗΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1983 (EN)
ΟΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΗΧΗΤΙΚΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΛΩΡΟΠΡΟΜΑΖΙΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ 25 ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΣ, 15 ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ 10 ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΩΝΓΙΑ 15 ΗΜΕΡΕΣ, ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΣΗ ΧΛΩΡΟΠΡΟΜΑΖΙΝΗΣ. ΜΕΤΡΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ, Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΠΛΑ ΗΧΗΤΙΚΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. ΔΙΑΚΡΙΝΑΜΕΤΡΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ. Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙΠΑΡΑΚΑΤΩ. 1) ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ: Α) Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΡΩΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 19 (76%) ΣΕ 9 (36%). ΟΙ ΑΡΡΩΣΤΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 4 (16%) ΣΕ 12 (48%) ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΡΩΣΤΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 2 (8%) ΣΕ 4 (16%). ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ. Β) ΟΙ ΑΡΡΩΣΤΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΟΝΟΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΡΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ. Γ) Η ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΤΩΝ ΑΡΡΩΣΤΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΛΑΤΤΩΣΗ. Δ) Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΡΩΣΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ. (ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ)
TWENTY FIVE DRUGFREE SCHIZOPHRENICS, 15 MALES AND 10 FEMALES, WERE TESTED BEFORE AND AFTER STANDARD CHLOROPROMAZINE TREATMENT. MEASUREMENTS WERE TAKEN FOR SKIN CONDUCTANCE LEVEL AND SKIN CONDUCTANCE RESPONSES TO A RANDOM SERIES OF TONES. PSYCHOPATHOLOGY WAS ALSO MEASURED WITH THE BRIEF PSYCHIATRIC RATING SCALE (BPRS), BEFORE AND AFTER TREATMENT. AFTER THE STANDARD CHLOROPROMAZINE TREATMENT (300 MGR. PER DAY FOR 15 DAYS), THE FOLLOWING CHANGES WERE OBSERVED: RESPONDERS WERE DECREASED FROM 19 (76%) TO 9 (36%). NON RESPONDERS WERE INCREASED FROM 4 (16%) TO 12 (48%), AND FAST HABITUATORS WERE INCREASED FROM 2 (8%) TO 4 (16%). THESE CHANGES ARE STATISTICALLY SIGNIFICANT. THERE WAS A ONE WAY MOVEMENT OF PATIENTS TOWARDS GROUPS OF LOWER RESPONDING. THE IMPROVEMENT OF PATIENTS IN TOTAL PSYCHOPATHOLOGY WAS STATISTICALLY SIGNIFICANT. THE CORRELATION COEFFICIENT OF TOTAL PSYCHOPATHOLOGY AND SKIN CONDUCTANCE LEVEL (A MEASURE OF AROUSALLEVEL) WAS VERY LOW. THE GROUP OF RESPONDERS SHOWED A STATISTICALLY SIGNIFICANT IMPROVEMENT AFTER TREATMENT. BEFORE TREATMENT, RESPONDERS TENDED TO BE MORE AROUSED (HIGHER SCL) THAN NON RESPONDERS. FAST HABITUATORS WERE BETWEEN THE OTHER TWO GROUPS OF RESPONDING. THE THREE GROUPS WERE STATISTICALLY DIFFERENT ONLY AFTER TREATMENT. NON PARANOID SCHIZOPHRENICS WERE MORE AROUSED THAN PARANOID SCHIZOPHRENICS.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1983


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
University of Ioannina*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)