ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΤΩΝ CO (II), NI (II), CU (II), PD (II) ΚΑΙ PT (II)ΜΕ Ν-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΠΙΚΟΛΙΝΑΜΙΔΙΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1983 (EL)
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΤΩΝ CO (II), NI (II), CU (II), PD (II) ΚΑΙ PT (II)ΜΕ Ν-ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΠΙΚΟΛΙΝΑΜΙΔΙΑ

ΚΑΜΠΑΝΟΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

THE BINDING OF METAL IONS TO AMIDE GROUPS HAS BEEN A SUBJECT OF INCREASING INTEREST OVER THE PAST TWO DECADES, LARGERLY BECAUSE MANY OF THESE REACTIONS PROVIDE SIMPLE MODELS FOR THE MUCH MORE COMPLEX METAL-PEPTIDE SYSTEMS AND ENZYMES. THE PRESENT DISSERTATION DEALS WITH THE PREPARATION AND STUDY OF THE FOLLOWING NEW DEPROTONATED AND NON-DEPROTONATED COMPLEXES OF N-(2-AMINOPHENIL)PYRIDINE-2-CARBOXAMIDE (NOPYH) AND N-(3-AMINOPHENYL) PYRIDINE-2-CARBOXAMIDE (NMPYH): CU(NOPY)CL NI(NOPY)BR CO(NOPY)2BR.5H2O PD(NOPY)CL CU(NOPY)BR NI(NOPY)2.3H2O CO(NMPYH)CL2.2H2O PD(NMPY)CL.3.5H2O CU(NMPYH)CL2.2H2O NI(NOPY)CL.O.2HCL.H2O CO(NMPYH)2BR2.3H2O TRANS-PT(NOPYH)2CL2 CU(NMPYH)BR2.H2O NI(NOPYH)2BR2.5H2O CO2(NMPYH)3CL4.3H2O TRANS-PT(NMPYH)2CL2 NI(NMPYH)CL2.5H2O CO3(NMPYH)5BR6.15H2O NI(NMPYH)BR2.5H2O NI(NMPYH)2CL2.H2O NI(NMPYH)2BR2.4H2O. ANALYTICAL RESULTS, PROPERTIES, MOLAR CONDUCTANCE MEASUREMENTS, THERMAL STUDIES, MAGNETIC MOMENTS AND SPECTRAL (IR,FAR-IR, DIFFUSE REFLECTANCE, VISIBLE IN SOLUTION AND H-NMR) DATA ARE DISCUSSED IN TERMS OF POSSIBLE STRUCTURAL TYPES AND THE NATURE OF THE BONDING. (ABSTRACT TRUNCATED)
ΟΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΙΟΝΤΩΝ-ΑΜΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΘΕΜΑ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ, ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠ' ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΠΛΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ-ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΕΝΖΥΜΑ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΠΡΩΤΟΝΙΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΠΡΩΤΟΝΙΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ Ν-(2-ΑΜΙΝΟ-ΦΑΙΝΥΛΟ) -2-ΠΥΡΙΔΙΝΟ ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΟ (NOPYH) ΚΑΙ Ν-(3-ΑΜΙΝΟ-ΦΑΙΝΥΛΟ)-2ΠΥΡΙΔΙΝΟ ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΟ (NMPYH) ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΟΙΟΝΤΑ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΠΛΟΚΑ: CU(NOPY)CL NI(NOPY)BR HCO(NOPY)2BR.5H2O PD(NOPY)CL CU(NOPY)BR NI(NOPY)2.3H2O CO(NMPYH)CL2.2H2O PD(NMPY)CL.3,5H2O CU(NMPYH)CL2.2H2O NI(NOPY)CL.O,2HCL.H2O CO(NMPYH)2BR2.3H2O TRANS-PT(NOPYH)2CL2 CU(NMPYH)BR2.H2O NI(NOPYH)2BR2.5H2O CO2(NMPYH)3CL4.3H2O TRANS-PT(NMPYH)2CL2 NI(NMPYH)CL2.5H2O CO3(NMPYH)5BR6.15H2O NI(NMPYH)BR2.5H2O ΝI(NMPYH)2CL2.H2O NI(NMPYH)2BR2.4H2O. ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ, ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΧΗΜΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥΔΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ, ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΟΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΑΓΝΗΤΟΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΑ (IR,FAR-IR,ΦΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΟΡΑΤΑ ΦΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΙ H-NMR ΔΕΔΟΜΕΝΑ. (ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ)

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1983


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
University of Ioannina*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.