Όραση Η/Υ για την αναγνώριση κινήσεων: ανάλυση και στοχαστική μοντελοποίηση κινήσεων στη μουσική αλληλεπίδραση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Όραση Η/Υ για την αναγνώριση κινήσεων: ανάλυση και στοχαστική μοντελοποίηση κινήσεων στη μουσική αλληλεπίδραση

Μανιτσάρης, Σωτήρης

Όραση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Modelisation
Interaction musicale
Μοντελοποίηση
Modeles de Markov Caches
Μουσική αλληλεπίδραση
Reconnaissance
Κρυφά μαρκοβιανά μοντέλα
Αναγνώριση
Signal video
Vision par ordinateur
Κίνηση
Σήματα Βίντεο
Geste

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
University of Macedonia Economic and Social Sciences*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.