Όραση Η/Υ για την αναγνώριση κινήσεων: ανάλυση και στοχαστική μοντελοποίηση κινήσεων στη μουσική αλληλεπίδραση

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2010 (EN)
Όραση Η/Υ για την αναγνώριση κινήσεων: ανάλυση και στοχαστική μοντελοποίηση κινήσεων στη μουσική αλληλεπίδραση

Μανιτσάρης, Σωτήρης

Όραση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Modelisation
Interaction musicale
Μοντελοποίηση
Modeles de Markov Caches
Μουσική αλληλεπίδραση
Reconnaissance
Κρυφά μαρκοβιανά μοντέλα
Αναγνώριση
Signal video
Vision par ordinateur
Κίνηση
Σήματα Βίντεο
Geste

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2010


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
University of Macedonia Economic and Social Sciences*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)