Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ TRH ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΟΚΛΟΠΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΙΚΗ ΕΚΚΡΙΣΗ ΤΗΣΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1984 (EN)
EFFECT OF TRH AND METOCLOPRAMIDE ON MATERNAL AND FETAL PROLACTIN SECRETION DURING LABOR
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ TRH ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΟΚΛΟΠΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΙΚΗ ΕΚΚΡΙΣΗ ΤΗΣΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ

ΚΑΝΑΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ TRH ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΟΚΛΟΠΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΗΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΙΚΗ ΕΚΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗΣ ΣΕ 89 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΥΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΗΛΙΚΙΑ ΚΥΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 38-40 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ. ΣΤΙΣ 62 ΑΠ'ΑΥΤΕΣ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΕΦ'ΑΠΑΞ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΕΙΤΕ 200 ΜG TRH (25 ΓΥΝΑΙΚΕΣ), ΕΙΤΕ 1000 ΜG TRH (16 ΓΥΝΑΙΚΕΣ), ΕΙΤΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΟΣ (21 ΓΥΝΑΙΚΕΣ) ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 10 ΜΕΧΡΙ 110 MIN ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ. ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 27 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΕΙΤΕ ΜΕΤΟΚΛΟΠΡΑΜΙΔΗ ΕΦ'ΑΠΑΞ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΣΕ ΔΟΣΗ 20 MG ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΧΡΟΝΟΥΣ ΑΠΟ 10-90 MIN ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ (18 ΓΥΝΑΙΚΕΣ) ΕΙΤΕ ΜΕΤΟΚΛΟΠΡΑΜΙΔΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΙΣ 4 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΕΩΣ (5 ΓΥΝΑΙΚΕΣ).(ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ)
IN THE PRESENT WORK THE EFFECT OF TRH AND METOCLOPRAMIDE ON MATERNAL AND FETALPROLACTIN SECRETION WAS STUDIED IN 89 WOMEN WITH NORMAL SINGLETON TERM PREGNANCY. SIXTY TWO OF THEM WERE INJECTED INTRAVANESOULY (BOLUS) EITHER 200 ΜG TRH (25 WOMEN), 1000 ΜG TRH (16 WOMEN) OR SALINE SOLUTION (21 WOMEN) AT VARIOUS INTERVALS (90-110 MIN.) BEFORE VAGINAL DELIVERY. THE REMAINING 27 WOMEN WERE GIVEN EITHER AN INTRAVENOUS BOLUS OF 20 MG METOCLOPRAMIDE AT INTERVALS FROM 10 TO 90 MIN BEFORE VAGINAL DELIVERY (18 WOMEN), ORAL METOCLOPRAMIDE FOR THE LAST FOUR DAYS OF PREGNANCY UNTIL DELIVERY (4 WOMEN) OR PLACEBO ALSO FOR THE LASTFOUR DAYS OF PREGNANCY (5 WOMEN). (ABSTRACT TRUNCATED)

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1984


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
University of Ioannina*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)