Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΞΟΡΥΞΕΩΣ ΟΓΚΟΜΑΡΜΑΡΩΝ ΜΕ ΑΚΑΡΙΑΙΑ ΘΡΥΑΛΛΙΔΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
THE EFFECTS IN THE QUALITY OF THE MARBLE BLOCK WHEN USING THE DETONATING CORD TECHNIQUE IN THE QUARRY
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΞΟΡΥΞΕΩΣ ΟΓΚΟΜΑΡΜΑΡΩΝ ΜΕ ΑΚΑΡΙΑΙΑ ΘΡΥΑΛΛΙΔΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ, ΡΟΥΣΕΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΘΡΥΑΛΛΙΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΟΓΚΟΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙΣΗΣ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΑΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΕΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΓΚΟΜΑΡΜΑΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΘΡΥΑΛΛΙΔΟΣ ΥΠΗΡΞΕ ΕΠΙΣΗΣΕΠΑΚΟΛΟΥΘΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.
THE EFFECTS OF USING DETONATING CORD IN PRODUCING MARBLE BLOCKS FROM THE QUARRYFACE ARE INVESTIGATED THEORETICALLY AND EXPERIMENTALLY BOTH IN THE LABORATORYAND IN SITU. MORE SPECIFICALLY THE THESIS DEALS WITH THE UNDERSTANDING OF THEPREVAILING FRACTURE MECHANISM DURING MARBLE QUARRYING AND THE ROLE PLAYED BYTHE PARAMETERS THAT DEFINE THE FINAL RESULT. FURTHER ON A SUITABLE METHODOLOGY IS SUGGESTED FOR THE DETECTION OF STRUCTURAL DEFECTS CAUSED BY THE DETONATING CORD USED IN EXTRACTING THE MARBLE BLOCK AND DISCUSSES THE APPLICATION OF NEW FINDINGS FOR THE IMPROVEMENT OF THE DETONATING CORD TECHNIQUE IN EXTRACTING GENERALLY DECORATIVE STONES.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΖΕΥΞΕΩΣ
ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΘΡΥΑΛΛΙΔΑ
CONTROL BLASTING
ΘΡΑΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
Ογκομάρμαρα
MARBLE BLOCK
MARBLE MICROCRACKS
ROCK FRACTURE MECHANICS
DECOUPLING RATIO
ΜΙΚΡΟΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΜΑΡΜΑΡΟ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ
DETONATING CORD

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
National Technical University of Athens (NTUA)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.