Η ΚΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ 99MTC-HIDA ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΑΣΤΡΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
GALLBLADDER EMPTYING BY 99MTC-HIDA SCINTIGRAPHY AFTER GASTRIC OPERATIONS
Η ΚΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ 99MTC-HIDA ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΑΣΤΡΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

THE AIM OF THE PRESENT STUDY WAS TO INVESTIGATE ANY ALTERATIONS IN GALLBLADDER EMPTYING AFTER A VARIETY OF GASTRIC SURGERY BY MILK 99MTC-HIDA SCINTIGRAPHY. 28 CONTROLS AND 145 PATIENTS WERE EXAMINED. TRUNCAL VAGOTOMY AND PYLOROPLASTY DELAYED THE ONSET AND DECREASED THE EXTENT OF GALLBLADDER EMPTYING AS COMPARED TO CONTROL, DU, HSV AND BILLROTH I GROUPS. ANTIULCER OPERATIONS INCLUDING THE DUODENUM (TV-P, BILLROTH II, AND ROUXEN Y) FURTHER REDUCED THE EXTENT OF GALLBLADDER EMPTYING. IN ADDITION BOTH GROUPS OF OPERATIONS SIGNIFICANTLY CHANGEDTHE PATTERN OF GALLBLADDER EMPTYING. REPRODUCIBILITY OF THE METHOD IN 30 CASES WAS SIGNIFICANT.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΣΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΝΤΙΕΛΚΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΤΕΡΟΓΑΣΤΡΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 99MTC-HIDA ΜΕ ΓΑΛΑ. ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ 28 ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ 145 ΑΣΘΕΝΕΙΣ. Η ΣΤΕΛΕΧΙΑΙΑ ΒΑΓΟΤΟΜΗ ΚΑΙ ΠΥΛΩΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΝΕΙ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΗΣΚΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ, ΤΟΥΣ ΕΛΚΟΠΑΘΕΙΣ ΜΕΤΑ ΥΠΕΡΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΒΑΓΟΤΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ BILLROTH I ΓΑΣΤΡΕΚΤΟΜΗ. ΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟ ΟΠΩΣ ΣΤΕΛΕΧΙΑΙΑ ΒΑΓΟΤΟΜΗ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΟΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ, BILLROTH II ΓΑΣΤΡΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ROUXEN Y ΓΑΣΤΡΕΚΤΟΜΗ ΕΛΑΤΤΩΝΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΚΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΚΥΣΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΑΥΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΚΕΝΩΣΗΣ (ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ). Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΕ 30 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΗΤΑΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ.

ΚΕΝΩΣΗ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ
99m Tc - Hida Scintigraphy
GASTRIC OPERATIONS
GALLBLADDER EMPTYING
ΓΑΣΤΡΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994


University of Crete (UOC)
Πανεπιστήμιο Κρήτης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.