Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΘΕΝΑΚΗΣ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994


University of Crete (UOC)
Πανεπιστήμιο Κρήτης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.