Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΜΦΥΣΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
EFFECTS OF HYPERALIMENTATION ON LUNG FUNCTION IN MALNOURISHED PATIENTS WITH EMPHYSEMA
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΜΦΥΣΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΡΑΠΤΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΥΤΗΣ ΗΤΑΝ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΙ ΑΝ Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΕΜΦΥΣΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ 30 ΑΡΡΕΝΕΣ ΕΜΦΥΣΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΗΛΙΚΙΑΣ 64+-8 ΕΤΩΝ. Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΒΑΡΟΥΣ ΗΤΑΝ 81.2+-5 ΤΟΥ ΙΔΑΝΙΚΟΥ ΤΟΥΣ. ΜΕΤΡΗΘΗΚΑΝ: ΒΑΡΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΥΨΟΣ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΜΥΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΑ, ΠΑΧΟΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ. Σ'ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΓΙΝΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟΓΡΑΦΙΑ. ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠ'ΟΨΙΝ ΗΤΑΝ: FEV, FVC, FEV1/FVC, RV,TLC. ΕΠΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η ΔΙΑΧΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (DLCO). Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝΜΥΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ PIMAX ΚΑΙ PEMAX ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ BLACK AND HYATT.ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΕΘΗΣΑΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕ 1250 KCAL ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΙΧΕ 18% ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ, 32% ΛΙΠΗ, 50% ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΗΚΑΝ ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. ΟΛΟΙ ΟΙΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΥΞΗΣΑΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ (P < 0.001). ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ PIMAX (P <0.001) ΚΑΙ PEMAX (P , 0.001). ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ FEV1, FVC, FEV1/FVC, DLCO ΕΝΩ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ TLC, ΚΑΙ RV (P < 0.001). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΕΜΦΥΣΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΡΕΨΗΣ ΤΟΥΣ, ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ.
THE PURPOSE OF THIS STUDY WAS TO INVESTIGATE THE EFFECTS OF NUTRITIONAL DEPLETION ON INDICES OF PULMONARY FUNCTION. THIRTY STABLE MALNOURISHED PATIENTS WITH EMPHYSEMA WERE STUDIED. WE MEASURED: BODY WEIGHT, HEIGHT, TSF, MAMC, PIMAX, PEMAX, FEV, FVC, RV, TLC, DLCO. ALL PATIENTS RECEIVED A SPECIAL DIET OF 1250 KCAL GREATER THAN THEIR ENERGY REQUIREMENTS, CONTAINING 18% PROTEINS, 50% CARBOHYDRATE AND 32% FAT. MEASUREMENTS WERE REPEATED AFTER ONE MONTH. ALL PATIENTS INCREASED THE MEAN VALUES OF THEIR BODY WEIGHT, TSF, MAMC AND THE PERCENT OF IDEAL BODY WEIGHT (P < 0.001). THEY ALSO INCREASED THEIR PIMAX AND PEMAX (P < 0.001). THERE WAS A SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN FEV1, FVC AND DLCO (P < 0.001). WE CONCLUDE THAT HYPERALIMENTATION IMPROVES THE NUTRITIONAL STATUS AND LUNG FUNCTION IN MALNOURISHED EMPHYSEMATIC PATIENTS. INCLUDING THE STRENGTH OF RESPIRATORY MUSCLES.

Εμφύσημα
Lung function
Θρέψη
HYPERALIMENTATION
Respiratory muscles
Αναπνευστικοί μύες
Emphysema
Αναπνευστική λειτουργία

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994


University of Crete (UOC)
Πανεπιστήμιο Κρήτης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.