Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1993 (EL)
ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟΙ ΥΠΟΧΩΡΟΙ
ALGEBRAS OF OPERATORS AND INVARIANT SUBSPACES

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΣΤΩ L ΕΝΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΧΩΡΩΝ ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Η ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, ΣΥΧΝΑ, ΕΝΟΣ ΧΩΡΟΥ BANACH ΚΑΙ ALGL Η ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΦΗΝΕΙ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟ. ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΑLGL ΣΕ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΤΗΝ ALGL ΟΤΑΝ L ΑΛΥΣΙΔΑ ΥΠΟΧΩΡΩΝ. ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΔΙΔΕΤΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ L ΜΕ 18 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΟΥ Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΤΑΞΗΣ, ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΕΙ. ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ Η ΕΞΙΣΩΣΗ TX=Y ΓΙΑ Τ ΣΤΟ ALGL ΜΙΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΥΠΟΧΩΡΩΝ.
LET L BE A LATTICE OF SUBSPACES OF A TOPOLOGICAL VECTOR SPACE (OR JUST, OFTENOF LA BANACH SPACE) AND LET ALGL BE THE ALGEBRA OF OPERATORS LEAVING IT INVARIANT. SEVERAL THEOREMS ARE PROVEN ON THE DECOMPOSABILITY OF FINITE RANK OPERATORS OF ALGL AS SUMS OF RANK ONE OPERATORS AND ALSO THEOREMS ON THEIR STRONG DENSITY WITHIN ALGL, IN THE CASE WHEN L IS A NEST. IN CONTRAST, AN EXAMPLE IS GIVEN OF A COMPLETELY DISTRIBUTIVE SUBSPACE LATTICE WITH 18 ELEMENTS WHERE SUCHA DECOMPOSITION OF FINITE RANKS, FAILS. FINALLY THE EQUATION TX=Y IS EXAMINED FOR T IN ALGL OF A NEST OF SUBSPACES.

FINITE RANK
SUBSPACE LATTICE
INVARIANT
TOPOLOGICAL VECTOR SPACE
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΧΩΡΩΝ
Banach spaces
ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
OPERATOR ALGEBRA
Χώροι Banach
ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟΣ
BOOLEAN ALGEBRA
ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΤΑΞΗ
BOOLEAN ΑΛΓΕΒΡΑ
NEST
ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΕΛΕΣΤΩΝ
ΑΛΥΣΙΔΑ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1993


University of Crete (UOC)
Πανεπιστήμιο Κρήτης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.