Η ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share



PhD thesis (EN)

1990 (EN)
Η ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ, ΑΝΝΑ-ΖΗΝΟΒΙΑ

Η ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΣΤΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΩΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19Ο ΚΑΙ ΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ. Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ ΝΕΩΤΕΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΓΡΑΦΟΥΣ - ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΓΡΑΦΩΝ, ΣΚΟΠΟ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΔΕΙΞΕΙΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΘΕΙ ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, ΣΧΟΛΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ.
THE THESIS FOCUSES ON THE NATURE OF THE GREEK TRAVEL LITERATURE, BY EXAMININGITS CHARACTERISTICS AS A LITERARY GENRE AS WELL AS ITS EVOLUTION IN GREECE, PARTICULARLY THROUGH THE 19TH AND 20TH CENTURIES. THE ANALYTICAL STUDY OF I.M.PANAYOTOPOULOS' - ONE OF THE TOP GREEK TRAVEL WRITERS - TRAVEL WRITINGS AS WELL AS THE COMPARISON TO THOSE OF THE OTHER CONTEMPORARY TRAVEL WRITINGS HAS THE PURPOSE OF SHOWING THE CHARACTERISTICS OF GREEK NARRATIVE OF TRAVEL FROM THE 1920'S ONWARDS TO DOCUMENT THE EXISTENCE, DURING THE ABOVE MENTIONED PERIOD, OF A "SCHOOL" OF TRAVEL LITERATURE, THAT INFLUENCE THE EVOLUTION OF THE GENRE TO NOWADAYS.

ΑΙΤΗΜΑ ΦΥΓΗΣ
MODERN GREEK TRAVEL WRITERS
GREEK LITERATURE OF TRAVEL
ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΓΡΑΦΟΙ
I.M. PANAYOTOPOULOS
20th century
20ος αιώνας
Εξελικτική πορεία
Evolution
THEORETICAL APPROACH
ESCAPISM
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
19th century
19ος αιώνας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1990


University of Crete (UOC)
Πανεπιστήμιο Κρήτης



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)