ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΜΕ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1991 (EL)
2-DIMENSIONAL STRUCTURES IN A TRIANGULAR LATTICE WITH A NONLINEAR SUBSTRATE
ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΜΕ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

ΒΛΑΣΤΟΥ-ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ

A DETAILED STUDY IS PERFORMED OF A MODEL ON A TRIANGULAR LATTICE, WHICH CAN CONTRIBUTE TO THE INTERPRETATION OF THE MODULATED PHASES ENCOUNTERED IN SOLIDS. THE IMPORTANT ELEMENT OF THE MODEL IS THE COMPETING MECHANISM BETWEEN NEIGHBOURING HARMONIC FORCES AND THE ON-SITE NONLINEAR Φ4 POTENTIAL. AS A RESULT OFTHIS COMPETITION, STABLE COMMENSURATE STRUCTURES APPEAR IN THE PHASE DIAGRAM,EITHER WITH SHORT OR LONG PERIOD. DISCOMMENSURATIONS AND EVEN INCOMMENSURATE PHASES RISE IN THE FORM OF "DEVIL'S STAIRCASES". ALSO DOMAIN WALLS AND TRIANGULAR WALL FORMATIONS WERE FOUND METASTABLE AND THEIR DETAILED STUDY GIVES SIGNIFICANT INFORMATION ABOUT THE EXISTENCE OF RELATED STRUCTURES. THE PROBLEM IS TREATED CLASSICALLY AND SEMI-QUANTUM MECHANICHALLY USING AN INDEPENDENT SITE APPROXIMATION AND A QUANTUM VARIATIONAL "ANSATZ". MINIMIZATION OF THE POTENTIAL ENERGY AND THE HELMHOLZ FREE ENERGY IS ACHIEVED BY THE SIMULATED ANNEALING MONTE CALRO METHOD. A SPECIFIC APPLICATION AND EXTENTION OF THE MODEL IS DONE ON LIIO3. USING 2-DEGREES OF FREEDOM ON A HEXAGONAL LATTICE, WE HAVE BEEN ABLE TO EXPLAIN THE TRANSITION TEMPERATURE BETWEEN TWO OF ITS PHASES.
ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΤΕΡΕΑ. ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Φ4. ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ "ΣΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ". ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΙΧΩΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑΣΤΑΘΕΙΣ ΚΑΙ Η ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΩΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΩΝ ΔΟΜΩΝ. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΚΑΙ ΗΜΙΚΒΑΝΤΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ. ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ HELMHELZ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΗΣ ΑΝΟΠΤΗΣΗΣ MONTE CARLO. ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ LIIO3. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ 2 ΒΑΘΜΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΕ ΕΞΑΓΩΝΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ, ΚΑΤΟΡΘΩΣΑΜΕ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ.

LIIO3 (ΙΩΔΙΚΟ ΛΙΘΙΟ)
LIIO3
ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ
Phase diagram
Διάγραμμα φάσεων
ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Φ4
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗΣ-ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
SIMULATED ANNEALING MONTE CARLO METHOD
TRIANGULAR LATTICE
DEVIL'S STAIRCASE
ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ-ΜΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ-ΑΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
NONLINEAR Φ4 POTENTIAL
ΣΚΑΛΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΗΣ ΑΝΟΠΤΙΣΗΣ MONTE CARLO
COMMENSURATE-DISCOMMENSURATE-INCOMMENSURATE STRUCTURES
INDEPENDENT SITE APPROXIMATION-VARIATIONAL METHOD

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Αγγλική γλώσσα

1991
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.