ΣΕΙΡΕΣ RYDBERG ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΙΣΧΥΡΑ ΠΕΔΙΑ LASER

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1988 (EN)
RYDBERG SERIES OF AUTOIONIZING STATES IN STRONG LASER FIELDS
ΣΕΙΡΕΣ RYDBERG ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΙΣΧΥΡΑ ΠΕΔΙΑ LASER

ΛΥΡΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ

THE EXCITATION OF RYDBERG SERIES OF AUTOIONIZING (AI) STATES BY INTENSE LASER FIELDS IS STUDIED. THE APPROACH IS BASED ON A SEMICLASSICAL FORMALISM FOR THETIME DEVELOPMENT OF THE PROBABILITY AMPLITUDES OF THE ATOMIC STATES UNDER THE INFLUENCE OF THE FIELD. THE ATOMIC PARAMETERS ARE CALCULATED USING THE MULTI-CHANNEL QUANTUM DEFECT THEORY (MQDT). AS AN APPLICATION WE CALCULATED TOTAL ION YIELD AND PHOTOELECTRON ENERGY SPECTRUM FOR THE EXATATION OF THE 4DNP 1P10 SERIES FROM THE GROUND STATE OF SR ATOM.
Η ΜΕΛΕΤΗ ΑΦΟΡΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΣΕΙΡΩΝ RYDBERG ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΙΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΙΣΧΥΡΑ, ΠΑΛΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ LASER. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Σ'ΕΝΑ ΗΜΙΚΛΑΣΣΙΚΟ ΦΟΡΜΑΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΛΑΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ. ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ MULTICHANNEL QUANTUM DEFECT THEORY (MQDT). Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 4DNP 1P10 ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ SR.

STRONG FIELD DYNAMICS
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΙΟΝΙΣΜΟΥ
PHOTOELECTRON SPECTRA
ΙΣΧΥΡΑ ΠΕΔΙΑ LASER
RYDBERG SERIES
RYDBERG ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΦΑΣΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ
AUTOIONIZING STATES

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

English

1988


University of Crete (UOC)
Πανεπιστήμιο Κρήτης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)