Α. TOTAL ENERGY CALCULATIONS OF SOLIDS USING THE APW METHOD. B. CLASSICAL WAVESPROPAGATION IN PERIODIC COMPOSITE MATERIALS

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1991 (EL)
Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ APW ΜΕΘΟΔΟ. Β. ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Α. TOTAL ENERGY CALCULATIONS OF SOLIDS USING THE APW METHOD. B. CLASSICAL WAVESPROPAGATION IN PERIODIC COMPOSITE MATERIALS

ΣΙΓΑΛΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ

A. USING THE APW METHOD, WE CALCULATE THE BAND STRUCTURE AND THE TOTAL ENERGIES OF ALKALIES AND TRANSITION METALS IN BOTH FCC AND BCC STRUCTURES. THE RESULTING EQUILIBRIUM LATTICE CONSTANTS AND BULK MODULUS ARE IN GOOD AGREEMENT WITH EXPERIMENT. ALSO, THE RESULTS FOR ALKALIES SUGGEST CERTAIN STRUCTURAL CHANGES. B. THE EXISTENCE OF FREQUENCY GAPS IN THE SPECTRUM OF CLASSICAL {ELECTROMAGNETIC (EM), ACOUSTIC (AC), ELASTIC (EL)} WAVES PROPAGATING IN PERIODIC COMPOSITE MATERIALS MAY HAVE POTENTIAL APPLICATIONS SUCH AS DESIGN OF FILTERS, ANTENNAS, SWITCHES, E.T.C. WE STUDIED PERIODIC MATERIALS CONSISTING OF SPHERES EMBEDDED IN A HOST MATERIAL. FOR EM WAVES, GAPS APPEAR ONLY IN DIAMOND STRUCTURE. IN CONTRACT, FOR AC WAVES, PROPAGATING IN FLUIDS, GAPS APPEAR IN ALL THE STRUCTURES AND THE RATIO OF THE PARAMETERS BETWEEN THE SPHERES AND THE HOST MATERIAL ARE SMALL. FINALLY, FOR EL WAVES, GAPS APPEAR IN ALL THE STRUCTURES BUTFOR MUCH GREATER RATIOS OF PARAMETERS.
A. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ APW ΥΠΟΛΟΓΙΣΑΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΚΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ FCC ΚΑΙ BCC ΔΟΜΕΣ.ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΕΓΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΑ, AO, ΚΑΙ ΤΗΝ BULK MODULUS, BO ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΛΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΣ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΚΑΛΙΑ. Β. Η ΥΠΑΡΞΗ ΧΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ {ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ (ΗΜ), ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΚ), ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΕΛ)} ΚΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ, ΚΕΡΑΙΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ Κ.Λ.Π. ΕΞΕΤΑΣΑΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΦΑΙΡΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΓΙΑ ΕΜ ΚΥΜΑΤΑ, ΧΑΣΜΑΤΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ. ΓΙΑ ΑΚ ΚΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΡΕΥΣΤΑ, ΧΑΣΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΦΑΙΡΕΣ. ΓΙΑ ΕΛ ΚΥΜΑΤΑ, ΧΑΣΜΑΤΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
APW ΜΕΘΟΔΟΣ. FCC, BCC, ΚΥΒΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΟΜΗ
CLASSICAL (ELECTROMAGNETIC, ACOUSTIC ELASTIC) WAVE
TOTAL ENERGY OF SOLIDS. BAND STRUCTURE
ΚΛΑΣΣΙΚΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ) ΚΥΜΑΤΑ
GAPS. PERIODIC COMPOSITE MATERIALS
PLANE WAVE EXPANSION METHOD
APW METHODS. FCC, BCC, CUBIC, HEXAGONAL STRUCTURES
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΥΜΑΤΑ
ΧΑΣΜΑΤΑ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ
TRANSITION METALS. ALKALIES
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΑΛΚΑΛΙΑ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1991


University of Crete (UOC)
Πανεπιστήμιο Κρήτης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.