Η έννοια της ελευθερίας στον Machiavelli

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2013 (EN)
Η έννοια της ελευθερίας στον Machiavelli

Σιαμανδούρας, Σωτήρης

Διατριβές
Machiavelli, Niccolo (1469-1527)
Ηγεμών
Πολιτική ελευθερία

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2013


Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Panteion University of Social and Political Sciences*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)