Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
THE GENETIC IMPROVEMENT FOR YIELD AND QUALITY IN THE GREEK CARROT POPULATION OFNEA MAGNESIA
Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΡΑΚΑ-ΜΑΥΡΩΝΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

OBJECTIVE: SELECTION OF GENOTYPES IN THE LOCAL CARROT POPULATION OF "NEA MAGNESIA" WHICH ARE SUPERIOR IN YIELD AND QUALITY BY APPLYING THE HONEYCOMB METHOD OF SELECTION. THIS OBJECTIVE WAS ACCOMPLISHED A) BY STUDYING THE EFFECTS OF HIGH SELECTION PRESSURE FOR YIELD ON THE QUALITY AND B) BY STUDYING THE RELATION OF THE SELECTION AT THE ABSENCE OF COMPETITION ON THE BEHAVIOR UNDER COMPETITION. RESULTS: A) THE HONEYCOMB SELECTION FOR YIELD AT HIGH SELECTION PRESSURE AT THE ABSENCE OF COMPETITION GAVE HIGHER YIELD RESPONE, BUT IT WAS UNABLE TO INCORPORATE ACCEPTABLE QUALITY. THE INCREASE IN SECONDARY ROOTS WAS THE MOST UNFAVORABLE IMPLICATION OF DIRECT SELECTION, B) JOINED YIELD AND QUALITY HONEYCOMB SELECTION AT LOW SELECTION PRESSURE IN THE ABSENCE OF COMPETITION IMPROVED THE MOST IMPORTANT QUALITATIVE TRAITS, C) THE MAGNITUDE OF EXPRESSION AND DIFFERENTIATION OF DIFFERENT TRAITS WAS VERY RESTRICTED TO NIL IN PRESENCE AND MAXIMAL IN ABSENCE OF COMPETITION D) THE FIRST GREEK CARROT VARIETIES COULD BE RELEASED FROM 20 C4 SELECTED FAMILIES.
ΣΚΟΠΟΣ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΡΤΕΡΩΝ ΓΕΝΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΡΟΤΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΩΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΓΙΝΕ Α) ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Η ΥΨΗΛΗ ΕΝΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ Β) ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Α) Η ΚΥΨΕΛΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΕΝΤΑΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΔΩΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΟΔΟ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΔΥΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΗΤΑΝ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΡΙΖΩΝ. Β) Η ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΥΨΕΛΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕ ΧΑΛΑΡΗ ΕΝΤΑΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΕ ΤΑΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ. Γ) ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΤΑΝ ΧΑΜΗΛΟ ΕΩΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Δ) ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΡΟΤΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ 20 C4 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.

Competition
HONEYCOMB SELECTION
JOINT YIELD AND QUALITY HONEYCOMB SELECTION
Stability of performance
ΚΥΨΕΛΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
Σταθερότητα συμπεριφοράς
Διαφοροποίηση
ΚΑΡΟΤΟ (DAUCUS CAROTA L.)
SELECTION PRESSURE
ΕΝΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ανταγωνισμός
ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΥΨΕΛΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
Differentiation
CARROT (DAUCUS CAROTA L.)

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.