Η μακροοικονομική φύση της συνολικής κερδοφορίας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2014 (EN)
The macroeconomic nature of aggregate accounting profitability
Η μακροοικονομική φύση της συνολικής κερδοφορίας

APOSTOLIDI, MARIA
Αποστολίδη, Μαρία

Η παρούσα διατριβή συμβάλλει στην πρόσφατη βιβλιογραφία που σκοπό της έχει να αποκαλύψει την μακροοικονομική πληροφορία των λογιστικών κερδών μιας οικονομίας. Η διατριβή αναπτύσσεται σε τρία μέρη. Ο σκοπός μου στο πρώτο μέρος της διατριβής είναι να κάνω μια ανασκόπηση της έρευνας που επικεντρώνεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των συνολικών κέρδων της αγοράς, των χρηματαγορών και της μακροοικονομίας, καθώς και να συνοψίσω τα κύρια ευρήματα της βιβλιογραφίας. Ως κύρια καινοτομία της εξεταζόμενης βιβλιογραφίας αναγνωρίζω την έρευνα πάνω στη σχέση λογιστικής και μακροοικονομίας, και πάνω στη σημασία της λογιστικής τόσο για τις χρηματαγορές όσο και για τη μακροοικονομία. Στο δεύτερο μέρος της διατριβής εξετάζω τη σχέση μεταξύ των μεταβολών της συνολικής λογιστικής κερδοφορίας της αγοράς και των μεταβολών του πληθωρισμού, λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο της νομισματικής πολιτικής στις Η.Π.Α. Ορμώμενη από τη θετική σχέση μεταξύ των μεταβολών της συνολικής λογιστικής κερδοφορίας και των μεταβολών του μελλοντικού πληθωρισμού (προβλεπόμενου και μη) υποστηρίζω ότι αυτή δεν αποτελεί ένδειξη αιτιότητας. Σκοπός μου είναι, αφενός, να εξετάσω εάν η σχέση κερδοφορίας-πληθωρισμού σε επίπεδο αγοράς είναι αποτέλεσμα της σχέσης μεταξύ κερδοφορίας και νομισματικής πολιτικής και, αφετέρου, να καταλάβω τη σύνδεση μεταξύ των μεταβολών στη συνολική λογιστική κερδοφορία και των αποδόσεων στην αγορά. Μια καταφατική απάντηση στο τελευταίο ερώτημα θα πρότεινε μια νομισματική εξήγηση στα πρόσφατα ευρήματα που αφορούν τη σχέση μεταξύ των μεταβολών της συνολικής κερδοφορίας και των μεταβολών στα επιτόκια. Σε αυτό το μέρος της διατριβής μου βρίσκω ενδείξεις που επιβεβαιώνουν την υπόθεσή μου για την επίδραση της λογιστικής κερδοφορίας της αγοράς στη νομισματική πολιτική. Επιπλέον, προτείνω μια νομισματική εξήγηση του φαινομένου της θετικής σχέσης ανάμεσα στις μεταβολές της κερδοφορίας της αγοράς και των μεταβολών του πληθωρισμού. Το τελευταίο μέρος της διατριβής μου εξετάζει την προβλεπτική ικανότητα των μεταβολών στη λογιστική κερδοφορία της αγοράς όσον αφορά τη μελλοντική μεταβολή της οικονομικής δραστηριότητας στις Η.Π.Α. Σκοπός μου είναι να απαντήσω στο ερώτημα εάν οι μεταβολές στη λογιστική κερδοφορία της οικονομίας αποτελούν καθοδηγητικό δείκτη (leading indicator) της οικονομικής δραστηριότητας. Στο τρίτο μέρος της διατριβής χρησιμοποιώ προβλεπτικές παλινδρομήσεις (predictive regressions) προκειμένου να εξετάσω τη δύναμη της λογιστικής κερδοφορίας του συνόλου των εταιρειών της αγοράς να προβλέπουν μελλοντικές σωρευμένες και οριακές μεταβολές στην οικονομική δραστηριότητα. Επίσης, χρησιμοποιώ probit models, προκειμένου, βασιζόμενη στη συνολική λογιστική κερδοφορία της αγοράς, να υπολογίσω την πιθανότητα να επέλθει οικονομική ύφεση. Το πρώτο βασικό μου αποτέλεσμα είναι ότι τις περισσότερες περιόδους η συνολική λογιστική κερδοφορία της αγοράς έχει προβλεπτική ικανότητα για τις μελλοντικές σωρευτικές αλλαγές στην οικονομική δραστηριότητα. Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα είναι ότι, σε αντίθεση με τη βιβλιογραφία, η συνολική λογιστική κερδοφορία της αγοράς δε φαίνεται να αποτελεί έναν αδιαμφισβήτητο καθοδηγητικό δείκτη της οικονομικής δραστηριότητας. Τα αποτελέσματά μου ενισχύουν την άποψη ενός διττού ρόλου της συνολικής λογιστικής κερδοφορίας της αγοράς και όχι μόνο προβλεπτικού.
My thesis contributes to the research field related to the macroeconomic importance of accounting profitability at the aggregate-level. It is developed in three parts. The first part provides a review of the current research pertaining to the understanding of the relation among aggregate accounting numbers, capital markets and macroeconomy. Research on the information content of accounting numbers has been crucial for understanding accounting’s role, impact and power. The examined literature is narrow, but it has recently been expanding, unraveling valuable insights about the information content of aggregate accounting numbers to both capital market and macroeconomy. In the second part, I firstly examine the aggregate accounting profitability’s relation with market returns under the hypothesis of structural instability across diverse monetary policy environments. Secondly, I investigate the monetary linkage between aggregate accounting profitability changes and inflation. The first hypothesis is validated through the finding of a statistically significant relation between market returns and profitability’s interaction with monetary policy settings. My second task is to investigate the impact of aggregate profitability changes on monetary-policy-stance measures in order to explain the relation between aggregate profitability changes and inflation growth. Through the second task, I extend previous literature’s evidence of a strong relation between aggregate earnings changes and the three components of expected stock market returns (i.e., real riskless rate, expected inflation, and expected equity risk premium). In the second section of this thesis’ part, I examine simultaneously the causal relations among aggregate profitability changes, monetary policy changes and inflation growth using vector autoregressive (VAR) models. The empirical results document that the relation between aggregate profitability changes and inflation growth is the result of a positive relation between aggregate profitability and monetary policy changes represented either by effective federal funds rate, federal funds premium, or real federal funds rate. In the third part, I examine whether aggregate accounting profitability changes can predict future cumulative and marginal changes in real output. Using simple univariate and multivariate predictive regressions, I conclude that both the systematic component of aggregate accounting profitability changes and total profitability changes exhibit a leading behavior only for very long (twelve quarter) periods ahead. Nevertheless, for the previous forecasting periods my results indicate that the predictive ability of aggregate profitability derives from the impact of the existing leading indicators. In addition, I examine the predictive ability of aggregate profitability changes in the prediction of turning points. I decompose profitability changes into leading-related and coincident-related components and I find evidence of aggregate accounting profitability changes being mainly a coincident-related indicator. I reach no conclusive evidence concerning the leading economic behavior of aggregate accounting profitability changes, and I firmly believe that this issue demands further examination.

Συνολική Κερδοφορία
Aggregate Profitability

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

English

2014


Athens University Economics and Business (AUEB)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)