ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

"ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΡΟΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ". ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟNEWTON ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΖΕΥΓΜΕΝΗ ΡΟΗ ΦΟΡΤΙΟΥ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΕΓΙΝΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡ-ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΑΝΑΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΑΙΩΝ ΥΠΕΡ-ΠΙΝΑΚΩΝ. ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΤΩΝ Μ/Σ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΤΟΥΣ. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΛΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ. Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ.
"LOAD FLOW SOLUTION, WITH IMPLEMENTATION OF CONTROL ADJUSTMENTS". THE NEWTON POWER FLOW METHOD AND FAST DECOUPLED LOAD FLOW METHOD ARE DEVELOPED, WITH THE IMPLEMENTATION OF MODERN CONTROL ADJUSTMENTS. IN THIS ARE APPLIED THE BLOCK-MATRICES. TWO RECENT METHODS FOR PARTIAL REFACTORIZATION OF SPARSE BLOCK-MATRICESARE DEVELOPED. A CLOSED FORMULA IS ALSO DERIVED WHICH EXPRESSES THE VARIATIONOF THE LEAKAGE REACTANCE OF TRANSFORMERS AS A FUNCTION OF THE TRANSFORMER TAPCHARGER POSITION. THIS FORMULA IS IMPLEMENTED IN THE LOAD FLOW PROBLEM. TEST RESULTS ON SEVERAL PRACTICAL SYSTEMS ARE ALSO PRESENTED TO DEMONSTRATE THE EFFECTIVENESS OF THE DEVELOPED METHODS.

FAST DECOUPLED LOAD FLOW
CONTROL ADJUSTMENTS
SPARSE BLOCK MATRICES REFACTORIZATION
ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ
TAP CHANGER
ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΖΕΥΓΜΕΝΗ ΡΟΗ ΦΟΡΤΙΟΥ
LEAKAGE IMPEDANCE OF TRANSFORMERS
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ
Ροή φορτίου
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ
Μέθοδος Newton
LOAD FLOW
Newton's method
ΕΠΑΝΑΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΑΙΩΝ ΥΠΕΡΠΙΝΑΚΩΝ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.