Νέα κυτταροτοξικά C2-υποκατεστημένα διμερή παράγωγα της 1H-πυρρολο[2,3-f]κινολίνης: μελέτες μοριακής προσομοίωσης Monte Carlo και φασματοσκοπίας NMR στην ελεγχόμενη αποδέσμευσή τους από στερεές φαρμακοτεχνικές μορφές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
New cytotoxic C2-substituted dimeric derigatives of 1H-pyrrolo[2,3-f]quinoles: molecular modeling Monte Carlo studies and NMR spectroscopy in controlled release experiments from solid pharmaceutical formulations
Νέα κυτταροτοξικά C2-υποκατεστημένα διμερή παράγωγα της 1H-πυρρολο[2,3-f]κινολίνης: μελέτες μοριακής προσομοίωσης Monte Carlo και φασματοσκοπίας NMR στην ελεγχόμενη αποδέσμευσή τους από στερεές φαρμακοτεχνικές μορφές

Εικοσιπεντάκη, Αφροδίτη

NMR
Controlled release studies
Μελέτες μοριακής προσομοίωσης
Αντιπολλαπλασιαστική δράση
Cyclindrival shaped tablets
Μελέτες ελεγχόμενης αποδέσμευσης
Molecular modeling studies
Δισκία κυλινδρικού σχήματος

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.