Η εφαρμογή της στατικής κυτταρομετρίας (DNA πλοειδία) ως προγνωστικό παράγοντα σε προχωρημένο καρκίνο του παχέος εντέρου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
Η εφαρμογή της στατικής κυτταρομετρίας (DNA πλοειδία) ως προγνωστικό παράγοντα σε προχωρημένο καρκίνο του παχέος εντέρου

Τσαούση, Σμάρω

The aim of this study was to evaluate predictors of survival in stage IV metastatic colorectal cancer (CLC).Patients and methods : A total of 541 patients with histologically proven metastatic CLC (UICC stage IV) were retrospectively analyzed and 37 variables were tested for their potential relationship to survival.Results : Mean survival time was recorded at 12,8 months (95% confidence interval (cl)12.0-13.5). Three factors were independently associated with improved survival : combination chemotherapy, improved performance status and dermatological complications. Eight factors were independently associated with unfavorable survival : worsened performance status, C-reactive protein>5ng/dl, anemia, anorexia, weight loss>10%, fatigue, hypoalbuminemia and blood transfusions.Conclusions : A number of factors could be used as predictors of survival in patients with stage IV metastatic CRC. Patients who are relatively fit, have low CRP levels and tolerate compination chemotherapy appear to have a more favorable survival outcome.
Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι η εκτίμηση κλινικών, θεραπευτικών και εργαστηριακών παραμέτρων που επηρεάζουν την πορεία των ασθενών με στάδιο IV μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου σε σχέση με το χρόνο επιβίωσης αυτών των ασθενών.Ασθενείς και μέθοδοι : Συνολικά 541 ασθενείς με ιστολογικά επιβεβαιωμένο μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου (UICC στάδιο IV) και 37 παράγοντες μελετήθηκαν σε σχέση με την επιβίωση.Αποτελέσματα : Ο μέσος χρόνος επιβίωσης εκτιμήθηκε στους 12.8 μήνες (95% δίαστημα εμπιστοσύνης (cl) 12.0-13.5). Προέκυψε ότι τρεις είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά την επιβίωση : συνδυασμένη χημειοθεραπεία, βελτίωση της γενικής κατάστασης και δερματολογικές επιπλοκές. Οχτώ είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν δυσμενώς την επιβίωση: κακή γενική κατάσταση, C-αντιδρώσα πρωτεϊνη>5ng/dl, αναιμία, αδυναμία, ανορεξία, απώλεια βάρους>10%, υποαλβουμιναιμία και μεταγγίσεις αίματος. Συμπεράσματα : Ένας αριθμός παραγόντων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προγνωστικοί παράγοντες επιβίωσης σε ασθενείς με στάδιο IV μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου. Οι ασθενείς που έχουν σχετικά καλή γενική κατάσταση, έχουν χαμηλά επίπεδα CRP και ανέχονται τη συνδυασμένη χημειοθεραπεία φαίνεται να έχουν καλύτερα αποτελέσματα επιβίωσης.

DNA ploidy
Image analysis
Advanced colorectal cancer
DNA πλοειδία
Προχωρημένος καρκίνος παχέος εντέρου
Προγνωστικοί παράγοντες
Στατική κυτταρομετρία
Prognostic factors

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)