Μύθος και πολυτροπικότητα: σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική της λογοτεχνίας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
Myth and multimodality: modern aproaches to the didactics of literature
Μύθος και πολυτροπικότητα: σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική της λογοτεχνίας

Δεγερμεντζίδης, Συμεών

Έρευνα δράσης
Εθνογραφία
Ethnography
Myth
Didactics of literature
Σημειωτική
Social constructivism
Semiotics
Μύθος
Εκπαιδευτικό λογισμικό
Multimodality
Διδακτική λογοτεχνίας
Πολυτροπικότητα
Action research
Educational software
Κοινωνικός εποικοδομισμός

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


University of Crete (UOC)
Πανεπιστήμιο Κρήτης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)