Κατάγματα της οδοντοειδούς αποφύσεως: νέα ταξινόμηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Dens fractures: new classification
Κατάγματα της οδοντοειδούς αποφύσεως: νέα ταξινόμηση

Ποσάντζης, Μάρκος

Κατάγματα
Ινίο
Άτλας
Αγγείωση
Νευρολογία αυχενικής μοίρας
Κατηγοριοποίηση καταγμάτων
Εμβρυολογία
Εμβιομηχανική
Οδοντοειδής απόφυση
Άξονας
Αρθρώσεις
Μηχανισμός κακώσεων
Ανατομία
Μύες αυχενικής περιοχής
Συνδεσμολογία

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.