Κατάγματα της οδοντοειδούς αποφύσεως: νέα ταξινόμηση

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
Dens fractures: new classification
Κατάγματα της οδοντοειδούς αποφύσεως: νέα ταξινόμηση

Ποσάντζης, Μάρκος

Κατάγματα
Ινίο
Άτλας
Αγγείωση
Νευρολογία αυχενικής μοίρας
Κατηγοριοποίηση καταγμάτων
Εμβρυολογία
Εμβιομηχανική
Οδοντοειδής απόφυση
Άξονας
Αρθρώσεις
Μηχανισμός κακώσεων
Ανατομία
Μύες αυχενικής περιοχής
Συνδεσμολογία

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)