Ανταγωνισμός και αποτελεσματικότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Competition and efficiency of the greek banking system
Ανταγωνισμός και αποτελεσματικότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος

Καραμπάση, Πασχαλίνα

Competition
Προσδιοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας
DEA
Efficiency
Αποτελεσματικότητα
Μεθοδολογία P-R
Determinants of bank efficiency
Ανταγωνισμός
P-R methodology

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
University of Macedonia Economic and Social Sciences*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.